Da har overvannet gått ned og løypemannskap fått bygd på et snødekke slik at kryssingen av Lødølja kan åpnes igjen.