"Tydal kommune har i dag oppdatert sine restriksjoner i Tydal. For scooterløypene betyr det at løypene vil være åpne for befolkningen i Tydal som et fritidstilbud til innbyggerne i egen kommune. 

Er du ikke bosatt i Tydal og har løst løypeavgift som er registrert at skal brukes frem i tid, vil du få refundert kjøp av kort, ta kontakt på vår epost (tydal.grunneierlag@neafisk.no eller post@jaktogfiskeitydal.no) eller tlf: 48132516 for refundering av løypeavgift. Dette gjelder dagskort og ukeskort.
Allerede kjøpte årskort refunderes ikke, med mindre de har kjøpsdato etter 15.3.2020. 

Vi er lei oss for at situasjonen er blitt som den er blitt, men støtter arbeidet nasjonale myndigheter og ikke minst Tydal kommune legger ned for å begrense smittespredning. 
Vi vet per nå ikke hvor lenge restriksjonene vil gjelde, men håper møtes igjen i løypene