Pga flytting av  rein stenges løypene fra Stuggusjøen til grensen mot Holtålen, og fra Mobrua om Grønsjøen til grensen mot Holtålen fra og med donsdag 13. april.